บริการแพ็คสินค้า 

                    

 ห้องแพ็คสินค้ามีการควบคุมอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการ

 

                    

 ห้องเก็บสินค้า และห้องแพ็คสินค้า ใช้สีที่ได้รับรองคุณภาพ ที่ใช้ในการผลิตอาหารได้ (FOOD GRADE)

 

                    

ห้องเก็บอุปกรณ์การแพ็ค

พิมพ์อีเมล