จุดแข็งของ บริษัท เอ็น. เอ. ดี. โคลด์สตอเรจ จำกัด

 

1. มีการขนส่งที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าซึ่งคอยช่วยเหลือทางด้าน การตลาด และการขนส่ง ไม่ติดเวลา


2. บริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้และสะดวกในการเดินทางของลูกค้าที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องการใช้บริการ


3. มีเครื่องจักรที่ทันสมัย และ ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้ง REPORT ที่สามารถสอบกลับได้


4. บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I.


5. บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตฐาน ISO9001 : 2000


6. บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP

 
7. บริษัทเปิดให้บริการกับลูกค้าทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์


8. ไม่เก็บค่าล่วงเวลาและค่ากรรมกร


9. บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในเรื่องห้องเย็นมานาน

พิมพ์อีเมล